Tỷ lệ vàng và tỷ lệ tường minh trong phong thủy

Tỷ lệ vàng và tỷ lệ tường minh trong phong thủy

Tỷ lệ vàng (Tỷ lệ Parthenon)

Cuộc sống con người đã chứng minh rằng sự phỏng đoán tự nhiên đã đem lại sự hòa hợp về tri thức giữa Phương Đông và Phương Tây. Trong kiến trúc thì đó là tỷ lệ vàng. Quá trình thiết kế người kiến trúc sư cũng đồng thời là nhà khoa học đã tìm cách điều hòa những sự tương phản, đối lập giữa chiều cao và chiều rộng, giữa nền móng và tầng nhà, giữa mảng tường dày đặc và ô trống ở cửa. Sự tư duy để tìm cách điều hòa đó đã đưa họ tìm đến với tự nhiên và họ nhận thấy rằng con người ta làm nhà cũng như con ốc, tự nhiên đã đem đến cho vỏ ốc (nhà của ốc) một mối tương quan lý tưởng cho loài ốc đã tồn tại vững bền bên trong đó hàng triêu năm qua thời gian tiến hóa mà vẫn không thay đổi.

Cũng chính sự quan sát đó mà người cổ đại Hy Lạp đã tìm được tỷ lệ lý tưởng giữa thành phần với toàn thể, giữa cái nhỏ và cái lớn khiến cho toàn thể công trình toát lên một vẻ đẹp đến hoàn mỹ – đó chính là tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng có công thức:

b/a = (a + b)/b = (1+5^1/2)/2 = 1.68

Là tỷ lệ của một hình chữ nhật mà từ nó luôn luôn tồn tại một hình vuông và một hình chữ nhật đồng dạng với hình gốc để rồi cứ tiếp tục như vậy mãi.

Đó là tỷ lệ mà người Phương Tây (Hy Lạp cổ đại) đã tìm ra.

Vậy tỷ lệ này có xuất hiện ở Phương Đông không? Chúng ta hãy trở lại bảng Huyền không – Thập lục cung. Trong bản này cho thấy:

Tổng số cung các là 17

Tổng số cung hung là 19

Tổng số các cung bán cát bán hung là 9 (những ô song tinh – hướng tinh giống sơn tinh). Vậy tổng cung hung và bán cung hung là 28.

Gọi 28 cung hung biểu thị quan hệ tọa độ là trục hoành, 17 cung các là trục tung. Ta có trục tọa độ biểu diễn các cung là 17/28. Lai theo quan niệm Phương Đông thì “Tam phần nhân định thất phần thiên” cái cát nào do thời ban muốn được hưởng nó cũng có 3 phần của con người đóng góp. Vậy 17 ô cát + 0.3 (nhân) = 17.3. Ta có một tỷ lệ cân bằng của âm dương ngũ hành cát hung là 17.3/28. Trong hệ tọa độ nó thể hiện dưới dạng hình học là một hình chữ nhật có tỷ lệ hai cạnh là a và b là 1 và 1.618. (28/17.3 = 1.6184).

Đây cũng chính là tỷ lệ vàng trong kiến trúc Phương Tây, mà trong Phong thủy học Phương Đông gọi tỷ lệ cân bằng các hung hay tỷ lệ “Tường minh”. Đó cũng là tỷ lệ hình đồ thái cực (hình con cá) biểu hiện tượng trưng của Phương Đông, của dịch học (người Phương Tây không có biểu hiện đặc trưng cho văn hóa Phương Tây). Tỷ lệ của thái cực cũng như tỷ lệ vàng thực chất là chỉ sự tồn tại cân bằng hướng tâm mà thôi.

Trong hình thái cực đồ với đường kính là 1 đơn vị, sau khi tìm đến hình chữ nhật có tỷ lệ vàng đồng dạng lần thứ 3 sẽ được hai điểm thiếu âm và thiếu dương của thái cực đồ.  Hai điểm này cách biên một khoảng 1/3.

Tỷ lệ tường minh trong phong thủy

Như trên vừa nêu, tỷ lệ vàng trong khoa phong thủy  Phương Đông được gọi là tỷ lệ tường minh. Tuy nhiên tỷ lệ tường minh không chỉ là có tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng chỉ là một tỷ lệ tường minh thể hiện sự cân bằng mang tính tổng thể giữa cái đơn thể và cái đa hiện, giữa cái một và cái cả. Tỷ lệ tường minh còn tồn tại nhiều tỷ lệ đặc biệt thể hiện mối quan hệ giữa một bộ phận, giữa các cái đơn thể hiện với nhau và nhằm tới một mục đích nào đấy của con người như:

Tỷ lệ 1/4 (tỷ lệ Khôi tinh)

Tỷ lệ 1/6 (tỷ lệ Quan tinh)

Tỷ lệ 1/7 (tỷ lệ Tài tinh)

Tỷ lệ 1/8 (tỷ lệ Điền tinh)

Tỷ lệ 1/9 (tỷ lệ Phúc thọ tinh).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *